Wyposażenie transportowe w branży retail

Kodeks pracy i rozporządzenia dotyczące BHP jasno precyzują parametry ładunków, które mogą być przenoszone przez zatrudnione osoby. Dobór rozwiązań, które umożliwią przestrzeganie norm pozostaje w gestii pracodawcy. Czym kierować się, podejmując decyzję o zaopatrzeniu sklepu w urządzenia transportowe?

Według ministerialnego rozporządzenia - „ręczne prace transportowe” obejmują: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie oraz przewożenie, czyli każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Gdy ze względu na specyfikę działalności zakładu nie jest to możliwe, konieczne jest wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy, czyli „środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności”. Na rynku występuje szereg urządzeń pełniących tę funkcję. Jak dobrać najodpowiedniejsze do potrzeb danego sklepu? 

Przed dopuszczeniem osób zatrudnionych do ręcznych prac transportowych, konieczne jest przeszkolenie go z zakresu prawidłowych sposobów ich wykonywania, eliminujących nadmierne obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i minimalizujących ryzyko urazów kręgosłupa. Według rozporządzenia, by zachować bezpieczeństwo tego rodzaju pracy, wydatki energetyczne niezbędne do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów nie powinny przekraczać 2.000 kcal na zmianę roboczą. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może być większa niż 30 kg - przy pracy stałej i 50 kg - przy pracy dorywczej. Niedopuszczalne jest również ręczne przenoszenie przedmiotów o masie ponad 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość dłuższą niż 25 m. 

Główną ideą rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych jest zapewnienie osobom zatrudnionym wygody i minimalizowanie obciążeń wynikających z przemieszczania ładunków – mówi Tobiasz Jakubczak, prowadzący zajęcia w ramach Akademii Bezpieczeństwa STILL. – W codziennej praktyce sprowadza się to do organizacji pracy w sposób ograniczający odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów z uwzględnieniem wszelkich wymagań ergonomii. Wykorzystuje się w tym celu urządzenia pozwalające na bezwysiłkowy transport ładunków – od najprostszych ręcznych wózków paletowych po bardziej zaawansowane rozwiązania, ściśle dopasowane do profilu danego obiektu handlowego. 

Najpopularniejszym rozwiązaniem, szeroko stosowanym w branży retail, są proste ręczne wózki paletowe. Według wspomnianego rozporządzenia, przy wykorzystaniu trzy- lub czterokołowego wózka tego typu, dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego po poziomej nawierzchni wynosi 450 kg – piętnastokrotnie więcej niż w przypadku transportu ręcznego. Maksymalna odległość przewozu wzrasta natomiast z 25 do 200 metrów. 

Cechą decydującą o popularności ręcznych wózków paletowych jest znaczące zwiększenie wydajności transportu względem przemieszczania ładunków bez sprzętu pomocniczego. W sklepach typu convenient store i niewielkich dyskontach, tego typu pojazdy są dominującym, często w pełni wystarczającym rodzajem urządzeń – mówi Tobiasz Jakubczak. – Czynnikiem istotnym dla ich popularności jest również brak konieczności prowadzenia dodatkowych szkoleń dla prowadzących je pracowników. Fakt, że przygotowanie osoby zatrudnionej do ich użytkowania nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów jest szczególnie istotny w sklepach charakteryzujących się dużą rotacją kadr. 

W sklepach wielkopowierzchniowych i w branżach, gdzie mamy do czynienia ze szczególnie ciężkimi ładunkami, powszechne jest wykorzystanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Według przepisów, ich zastosowanie jest konieczne, jeśli na trasie występują pochylenia powierzchni większe niż 8%, masa towaru przekracza 450 kg lub dystans transportu jest dłuższy niż 200 m. 

- Właściciele obiektów handlowych, których procesy logistyczne obejmują przemieszczanie ładunków w takich warunkach, często sięgają po elektryczne wózki paletowe, ciągniki bądź czołowe wózki widłowe – mówi Tobiasz Jakubczak. – Z punktu widzenia BHP, kluczowe staje się w tym przypadku odpowiednie przeszkolenie operatorów i utrzymanie sprawności technicznej sprzętu.

W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zwraca się również uwagę na kwestię szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy i generowany przez nie hałas. Ważnym aspektem jest także wprowadzenie środków organizacyjnych, zapobiegających wchodzeniu pracowników pieszych na teren pracy wózków.

Przydatne przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Z dnia 10 kwietnia 2000 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz. U. Z dnia 8 czerwca 2002 r.)

 

 

Tagi: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

         

COPYRIGHT © Warehouse Monitor 2022

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.