Case study: Dzień w centrum dystrybucyjnym Żabka Polska S.A.

Centrum w Plewiskach obsługuje zachodnią i północną część kraju. Świadczy także usługi dystrybucji do sklepów w WielkopolsceObsługa rynku detalicznego to nie lada wyzwanie. Wiedzą o tym logistycy odpowiedzialni za zaopatrzenie sklepów Żabka. Efektem kilkunastu lat zbierania doświadczeń jest centrum dystrybucyjne zlokalizowane w podpoznańskich Plewiskach. Co ciekawe, gdy część sieci handlowych decyduje się na outsourcing logistyki, Żabka Polska w ostatnich latach buduje własną, niezależną logistykę, a więc wybrała insourcing.

 

 

Historia Żabki sięga roku 1998. Wtedy to powstała w Poznaniu i Swarzędzu sieć siedmiu niewielkich sklepów, z założenia stanowiących alternatywę dla szybko rozwijających się super- i hipermarketów. Celem Żabek nie była jednak konkurencja z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi, ale ich uzupełnianie – stanowienie dla klientów miejsca dokonywania regularnych, małych zakupów (stąd długie godziny otwarcia i działanie także w dni wolne). Pod koniec 1998 r. zapadła decyzja o utworzeniu ogólnopolskiej sieci sklepów typu convinience, po dwóch latach charakterystyczne logo z zieloną żabką wisiało już w około 400 punktach handlowych. Wraz z rozwojem sieci wprowadzono model zarządzania zapasami poprzez centrum logistyczne stanowiące „serce” systemu dystrybucji.

Chcesz usprawniać swoją logistykę i magazynowanie, poznawać najciekawsze studia przypadków? Zapisz się na nasz merytoryczny cotygodniowy newsletter >

Centrum logistyczne w Plewiskach dysponuje magazynem zdolnym pomieścić ok. 24 tysięcy palet towaru

 

Gdy dekadę później obchodzono dziesiąte urodziny, sieć punktów handlowych przekraczała już 2000. Dziś jest ich 2450, ale to nie koniec – firma planuje dalszą ekspansję pod markami Żabka i FreshMarket (pod tym brandem funkcjonuje w całym kraju około 60 sklepów). Żabka Polska S.A. z przychodami przekraczającymi 2 mld zł jest dziś lokowana w dziesiątce największych sieci handlowych w Polsce. Najbliższe lata upłyną pod znakiem dalszej ekspansji – wraz ze zwiększeniem liczby placówek rozwijane będą także własne marki produktowe.

 

Sklepy z minimagazynem
Sieć sklepów oparta jest na umowach franczyzowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej franczyzy można tu dostrzec kilka drobnych różnic, rzutujących nie tylko na sposób prowadzenia biznesu. Model biznesowy warunkuje również sposób realizacji zamówień i taką, a nie inną formę prowadzenia obsługi logistycznej. Sklepy Żabka lokalizowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potencjalny popyt na ich usługi. Nie ma większego znaczenia, czy jest to centrum dużego miasta, osiedle na przedmieściach czy nieduży ośrodek miejski. Przeciętny sklep ma około 70 m2, ze względu na niewielką powierzchnię nie ma tu możliwości składowania większej partii zapasów.


Z prawnego punktu widzenia sklep to efekt współpracy sieci z ajentem. Zarówno lokal, jak i wyposażenie pozostają w gestii sieci, zadaniem ajenta jest natomiast „zainwestowanie” w towar do sprzedaży (centrala udziela tu wsparcia w postaci kredytu kupieckiego). Dodatkowym wyzwaniem jest specyfika klienta – największe obroty są tu realizowane wieczorem lub w weekendy, gdy spora część innych placówek handlowych jest po prostu nieczynna.

 

Od operatora do logistyki własnej

W czasach, gdy niezwykle modne stało się powierzanie logistyki firmom zewnętrznym, Żabka Polska S.A. przeprowadziła odwrotny proces.

Napoje składowane są w wydzielonej części magazynu

 

– Niemalże od początku, bo od 2000 r., współpracujemy z operatorem logistycznym. Wspólnie wypracowaliśmy dobre rozwiązania. Początkowo całość logistyki była po stronie naszego operatora z jednym magazynem centralnym w Woli Rakowej, a od 2006 r. pojawił się drugi magazyn w Poznaniu. W 2008 r. została podjęta strategiczna decyzja o rozwoju firmy Żabka Polska S.A. w kierunku własnej niezależnej logistyki – tłumaczy Artur Stoliński, dyrektor Centrum Logistycznego Żabka Polska S.A. w Plewiskach

 

Decyzja o insourcingu podyktowana była chęcią zapewnienia bezpieczeństwa firmie – ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – logistykę uznano za kluczową kompetencję dla rozwoju biznesu. W strategii rozwoju posiadanie własnego magazynu stało się niezwykle ważnym elementem. Do Centrum Logistycznego w Woli Rakowej dołączył drugi magazyn – Centrum Logistyczne w Plewiskach. Obiekt zlokalizowany jest na terenie kompleksu Tulipan Park (SEGRO), kilka kilometrów na południe od Poznania i w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2. W związku z ciągłym wzrostem liczby sklepów i obrotów towarem w planach jest już budowa kolejnego centrum.

 

Specjalne pojemniki wykorzystywane są do rozwożenia towarów mniejszych i podatnych na uszkodzeniaPodział na dwa regiony
Dwa niezależne centra logistyczne wymusiły podział zadań. Pierwsze zajmuje się obsługą sklepów zlokalizowanych we wschodniej części kraju. Magazyn poznański ma pod sobą cały pas zachodni (od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk). Samo centrum logistyczne odgrywa kluczową rolę w zaopatrzeniu sklepów. W każdej Żabce dostępnych jest około 2,5 tys. indeksów towarowych dostarczanych bezpośrednio z centrum logistycznego, uzupełnianych przez dodatkowe produkty o charakterze regionalnym. Częściowa decentralizacja dostaw wynika ze specyfiki produktów – zarówno te składowane w niskich temperaturach (mrożonki i lody), jak i produkty o krótkim terminie przydatności (pieczywo) lub użyteczności (prasa) dostarczane są bezpośrednio do sklepów, za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Pozostałe produkty przechodzą cały proces obsługi logistycznej, zgodnie z założonymi standardami.


– W naszych magazynach wyróżniamy trzy zasadnicze strefy produktowe. Pierwszą z nich jest strefa produktów suchych, które nie wymagają szczególnych warunków przechowywania (temperatura od 15 do 20°C). Druga strefa zarezerwowana jest dla towarów chłodniczych – jest to wydzielona część magazynu, która gwarantuje optymalne warunki przechowywania sugerowane przez producenta wszystkim produktom, takim jak nabiał czy wędliny (temperatura od 2 do 6°C). Trzecia strefa zarezerwowana jest dla owoców i warzyw. W tej strefie warunki dostosowane są do potrzeb produktów szczególnie wymagających – tłumaczy Artur Stoliński.

 

Tak działa Centrum w Plewiskach
Praca centrum logistycznego odbywa się zgodnie z codziennym rytmem. Dzień wyznaczają tu kolejne zadania, realizowane w ustalonych godzinach. Od szóstej rano na miejsce docierają dostawcy towaru. Kolejne samochody przyjeżdżają do południa, na bieżąco lokowane są na bramach i rozładowywane.


W magazynie eksploatowanych jest ponad 30 wózków widłowych. Dodatkowo - prawie 100 "paleciaków"Za zarządzanie poziomem zapasów odpowiada „centrala”, natomiast centrum dystrybucyjne za fizyczną obsługę ładunków i związany z nimi obieg dokumentów. Do godziny 12.00 dojechać muszą wszystkie zaawizowane na dany dzień samochody, kolejne dwie godziny może trwać jeszcze ich rozładunek. Równolegle towary są znakowane etykietami logistycznymi i odwożone na regały. O miejscu alokacji na regale decyduje system WMS – Qguar (dostarczony i wdrożony) przez firmę Quantum Software S.A. W ciągu dnia przyjmowanych jest zwykle od 1000 do 1300 palet z towarem.


Podczas gdy WMS rejestruje kolejne partie towaru, drugi z systemów elektronicznych, dostępny z poziomu ajentów, zbiera zamówienia poszczególnych punktów handlowych. Każdy ze sklepów ma wyznaczone dni tygodnia, w których realizowane są jego zlecenia. Zapasy w sklepach nie są uzupełniane codziennie, ale 2-3 dni w tygodniu (nie dotyczy to oczywiście tych produktów, które nie przechodzą przez centrum logistyczne) – prowadzący sklep musi zatem „pilnować” odpowiedniego poziomu zamówień, aby z jednej strony nie gromadzić u siebie zbyt dużego zapasu, a z drugiej – zapewnić odpowiednią liczbę dostępnych asortymentów. Ajent nie ma pełnej dowolności w zamawianiu. Regulują to odpowiednie procedury, które wyznaczają m.in. „minimum logistyczne”, tak aby każda dostawa miał sens ekonomiczny, ajent musi złożyć zamówienie na co najmniej jedną paletę, przekraczające odpowiedni próg wartościowy.


W rytmie kompletacji
W magazynie o powierzchni około 23 tys. m2 zmieści się około 24 tys. palet. W zestawieniu z dziennym wolumenem ładunków wydaje się to sporym zapasem, warto jednak pamiętać, że specyfika zadań związanych z kompletacją wymaga ciągłej dbałości o dostępność konkretnych asortymentów. W zależności od pory dnia, tygodnia czy miesiąca, magazyn wypełniony jest w 40-100%. Odpowiedni poziom zapasów jest tu uzasadniony – w najlepszych miesiącach letnich poziom obrotów (mierzony tonażem towarów) jest tu dwukrotnie wyższy niż zimą. Spory w tym udział piwa i napojów bezalkoholowych. Palety składowane są na pięciu poziomach. Z dolnego (dzielonego według potrzeb na dwie lub trzy części) pobierane są towary bezpośrednio do kompletacji. Na czterech kolejnych poziomach znajdują się pełne palety z poszczególnymi asortymentami, oczekujące na „przesunięcia” niżej. Realizacja zadań związanych z kompletacją i ciągła rotacja towarów wymagają zaplecza w postaci floty wózków widłowych. Po magazynie krążą wózki różnych typów w liczbie ponad 30 sztuk, uzupełniane prawie setką elektrycznych paleciaków do kompletacji.


Około godziny 13-14 rozładunek dostaw jest już zakończony, system elektroniczny posiada też komplet informacji o zamówieniach ze strony placówek handlowych. Dzięki wspólnym interfejsom dane z systemów są pomiędzy sobą przenoszone, a w centrum logistycznym rozpoczyna się ważny etap – zadanie kompletacji.


– System informatyczny dysponuje algorytmem, który rozbija zamówienia na konkretne nośniki – tłumaczy dyrektor Artur Stoliński.


Co to konkretnie oznacza? Pracownik otrzymuje informację, które towary i w jakiej ilości powinny znaleźć się na konkretnych paletach.


Jeżeli akurat jest piątek – dzień kończy się szybciej, gdyż kompletacja nie jest realizowana. Dostawy do magazynu przyjeżdżają od poniedziałku do piątku. W tych dniach swoje zamówienia otrzymują także sklepy. Aby zatem proces mógł wydajnie i efektywnie funkcjonować, zadania z zakresu kompletacji realizowane są od poniedziałku do czwartku, a także w niedzielę. Wszystko to, co dotrzeć ma do sklepów w poniedziałek, przygotowywane jest właśnie ostatniego dnia tygodnia.

 

Centrum logistyczne Żabka Polska S.A. zlokalizowane jest na terenie Tulipan Park, tuż obok autostrady A2Liniowo – do celu
Ze względu na dużą odległości pomiędzy centrami dystrybucyjnymi a niektórymi sklepami (przykładowo: z poznańskiego magazynu towary wędrują do sklepów nad morzem, co wymaga pokonania odległości około 300 km), w dostawach wykorzystywany jest transport liniowy. Centrum logistyczne ładuje towary na zestawy drogowe, skąd transport jedzie do terminalu, a z terminalu – mniejszymi samochodami – bezpośrednio do sklepów. Transport liniowy, terminale rozsiane po kraju i auta dystrybucyjne (za wyjątkiem floty obsługującej Wielkopolskę bezpośrednio z Centrum w Plewiskach) pozostają w gestii operatora logistycznego. Obsługą części outsourcingowej zajmuje się ET Logistik.

 

Dzień w centrum logistycznym powoli się kończy. Samochody transportu liniowego zostały załadowane i wyjechały w trasę. Na samym końcu przygotowywane zostały palety z zamówieniami ze sklepów z Wielkopolski. Wyjadą one do punktów handlowych jutro z samego rana.


Tekst i zdjęcia: Marcin Jurczak

Warehouse monitor

W jesiennym wydaniu czasopisma „Warehouse Monitor” znajdziecie autorskie opisy kilkunastu studiów przypadków.

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowane rozwiązania w centrum dystrybucyjnym:

• W magazynie o powierzchni około 23 tys. m2 zmieści się około 24 tys. palet.

• Wydzielono trzy podstawowe strefy produktowe:

1) strefa produktów suchych,

2) strefa zarezerwowana dla towarów chłodniczych,

3) strefa zarezerwowana dla owoców i warzyw.

 

• System WMS – Qguar (dostarczony i wdrożony) przez firmę Quantum Software S.A.

• Flota około 30 wózków widłowych plus około 100 elektrycznych paleciaków do kompletacji.
Tagi: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

         

COPYRIGHT © Warehouse Monitor 2022

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.