Case study: Piwo nie lubi czekać – z wizytą w magazynie Kompanii Piwowarskiej

04_03_glowne_kp img_4965Piwo to specyficzny produkt, który z upływem czasu, nawet w szczelnie zamkniętym opakowaniu, traci na świeżości. Stąd producenci szukają nowych sposobów magazynowania i dystrybucji, by ich wyrób trafił do rąk klienta jak najszybciej. Szukając odpowiedzi na pytanie, jaką drogę przebywa piwo od producenta do sklepowej półki, redakcja „Warehouse Monitor" wybrała się do poznańskiego magazynu Kompanii Piwowarskiej SA.

 

Zamów wydanie drukowane magazynu „Warehouse Monitor" (Zima 2012)

Czytaj najnowsze e-wydanie magazynu „Warehouse Monitor" (Zima 2012)

 

Z udziałem wartościowym na poziomie 38,3% rynku (za AC Nielsen, sierpień 2012 r.) Kompania Piwowarska SA. jest dziś największym graczem na rynku piwa w Polsce. Zdecydowana większość sprzedaży pochodzi z krajowych zakładów produkcyjnych. Poznański browar jest jednym z trzech zakładów produkcyjnych Kompanii Piwowarskiej, dwa kolejne zlokalizowane są w Tychach i Białymstoku. Browary w Kompanii Piwowarskiej pełnią szereg ról, nie ograniczając swojej działalności do procesu produkcyjnego, wchodzą bowiem w skład sieci dystrybucyjnej, na którą składa się łącznie 14 centrów dystrybucyjnych (w tym trzy znajdujące się przy browarach). Magazyny zlokalizowane na terenie browarów realizują szereg funkcji, z których trzy podstawowe, to składowanie wyrobów gotowych, składowanie opakowań i udział w procesie dystrybucji.

 

04_03_mj dsc04147 1Magazyn – dla produkcji i dla klientów

Największe i najbardziej okazałe obiekty magazynowe na terenie browarów Kompanii Piwowarskiej to magazyny wyrobów gotowych. To one odbierają produkcję wyrobów gotowych piwa z rodzimego browaru, innych browarów Kompanii Piwowarskiej w Polsce oraz SAB Miller'a na świecie (w celu dystrybucji w Polsce). To nie jedyny obiekt logistyczny na terenie zakładu. Są tu także magazyny opakowań (zwrotnych i nowych), magazyny techniczne (z częściami zamiennymi dla linii produkcyjnych) czy magazyny z chemią (preparatów technicznych – do czyszczenia i innych). Osobno wydzielony jest magazyn klejów i etykiet, który ze względu na specyfikę składowanych w nim materiałów, wymaga odpowiedniego poziomu temperatury (23-25 stopni Celsjusza) i wilgotności (powyżej 85%). Na terenie zakładu znajdują się także zbiorniki słodu – w Poznaniu zdecydowana większość tego surowca dostarczana jest rurociągiem bezpośrednio ze słodowni znajdującej się na terenie browaru. Do pozostałych browarów słód dostarczany jest drogą kolejową wprost na teren zakładów, bezpośrednio do magazynów tego surowca.

 

Do podstawowych zadań magazynu wyrobów gotowych należy odbieranie palet z bieżącej produkcji – 15 wózków widłowych przewozi je do wyznaczonych miejsc składowania. Szeregi palet są jednorodne – każdy z nich oznacza ten sam asortyment produktu. Magazyn odpowiada za dostarczanie na linię produkcyjną surowców czy opakowań, zajmuje się także zarządzaniem opakowaniami zwrotnymi. W szczególności dotyczy to sortowania butelek, które zwracane są z rynku. Coraz częściej konkretne marki piwa produkowane są w różnych (dedykowanych sobie) rodzajach butelek, przed ponownym wykorzystaniem do produkcji butelki należy nie tylko umyć i wydezynfekować oraz sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń, ale także podzielić na konkretne ich rodzaje.

 

Średnio co drugie auto przywozi do browaru puste butelki. Rozliczanie salda opakowań zwrotnych: butelek, kegów, skrzynek i palet jest integralnym elementem współpracy Kompanii Piwowarskiej z klientami. Za idealne opakowanie zwrotne uchodzi keg – pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, który przy odpowiednim traktowaniu jest niemal niezniszczalny, zatem dysponujący bardzo długą trwałością i możliwością wielokrotnego użytku.

 

Bez regałów, ale piętrowo

Magazyn browaru ma pojemność 26 tys. palet, co pozwala wyznaczyć około 450 lokalizacji składowania piwa gotowego do wysyłki. W szczycie sezonu do samego tylko magazynu w Poznaniu trafia łącznie ok. 30 tys. palet tygodniowo. To gigantyczna ilość, wymagająca nie tylko sprawnego zarządzania zapasami, ale przede wszystkim: optymalizacji wszystkich czynności wymagających zaangażowania pracowników i sprzętu.04_03_kp img_4951

 

Proces formowania palet jest całkowicie zautomatyzowany, palety zjeżdżające z linii produkcyjnej są już zafoliowane, posiadają też etykietę logistyczną. Przy tak dużej produkcji to znaczne uproszczenie – magazyn wyrobów gotowych otrzymuje gotowe palety konkretnych asortymentów. Specyfika produktu sprawia, że wypełnienie magazynu mocno różni się w zależności od pory roku.

W okresie od kwietnia do lipca ruch jest tu największy – gromadzone są bowiem zapasy na szczyt sezonu, a wypełnienie magazynu sięga ok. 22 tys. palet (zwykle do ok. 85% maksymalnej pojemności). W tzw. niskim sezonie wypełnienie hali nie przekracza zazwyczaj 50%. Jedynie niewielką część magazynu zajmują regały wysokiego składowania. Umieszczono je w bezpośrednim sąsiedztwie strefy kompletacji – gdzie przygotowywane są palety niejednorodne, czyli kompletowane z różnych asortymentów. Łącznie na regałach przygotowano ok. 150 miejsc dla tego typu palet.

 

Na dwie palety

Palety są piętrowane (zarówno na regałach, jak i poza nimi), układane na trzech poziomach. Na typowej palecie mieści się tysiąc butelek lub 1512 puszek z piwem. Stosuje się trzy różne rodzaje palet. Produkty w puszkach umieszczane są wyłącznie na paletach euro (wynika to ze specyfiki linii rozlewniczych, dostosowanych właśnie do nich), butelki – na paletach euro lub paletach przemysłowych 1000*1200 mm. Stosuje się także palety CHEP o wymiarach 600*800 mm.

 

04_03_mj dsc04156Na terenie magazynu dystrybucyjnego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie pracuje flota ok. 40 wózków widłowych. Są to urządzenia o napędzie gazowym, a na terenie zakładu znajduje się m.in. stacja ich tankowania. Na miejscu realizowany jest także serwis – wszystkie czynności z zakresu obsługi tych pojazdów realizuje na terenie zakładu firma zewnętrzna. Obecnie stosuje się wózki dwupaletowe – co pozwala znacznie zmniejszyć ilość operacji niezbędnych do rozładowania czy załadowania pojazdów.

 

Wkrótce w magazynach dystrybucyjnych przy browarach Kompanii Piwowarskiej pojawią się wózki czteropaletowe, które znajdą zastosowanie tam, gdzie palety są lekkie, czyli przy rozładunku opakowań zwrotnych. Dzięki temu możliwe będzie znaczne przyspieszenie czynności związanych z rozładunkiem skrzynek z butelkami przywiezionymi do browaru. Obecnie samochody z opakowaniami zwrotnymi rozładowywane są przez dwóch operatorów, z dwóch stron auta jednocześnie. Docelowo możliwy będzie rozładunek jednostronny, dalej po cztery palety w tym samym momencie, ale z wykorzystaniem tylko jednego wózka. Dodatkowo czteropaletowe wózki widłowe znajdą zastosowanie w zaopatrywaniu linii produkcyjnych.

 

Załadunek na czas

Magazyn dysponuje pięcioma stanowiskami rozładunkowymi i piętnastoma załadunkowymi. Jednocześnie na terenie browaru znajduje się maksymalnie 40-50 samochodów ciężarowych. W sezonie (gdy zatrudnienie jest większe) pracownicy są w stanie załadować ok. 15 aut na godzinę. W szczycie sezonu magazyn obsługuje załadunki od 250 do 300 samochodów na dobę. Kilka procent z nich to pojazdy wyjeżdżające za granicę. Wśród kierunków eksportu dominują Niemcy, są jednak także dalsze wysyłki: do Wielkiej Brytanii czy nawet do USA.

 

Przy tak dużym wolumenie zapasu i wysokim poziomie rotacji (cały zapas magazynu wymienia się zwykle w ciągu kilku dni) szybkość wykonywania zadań magazynowych jest podstawą sukcesu. Gdy samochód ciężarowy podjeżdża do załadunku, obsługują go zawsze dwa wózki widłowe jednocześnie. Załadunek boczny w połączeniu z przenoszeniem po dwie palety jednocześnie pozwala na szybkie wykonanie czynności ładunkowych. Wszystkie wykorzystywane naczepy mają możliwość ładowania z obu stron. Kompania Piwowarska dysponuje własną flotą, rozmieszczoną w 14 centrach dystrybucyjnych na terenie całego kraju, wspomaganą przez pojazdy przewoźników i spedytorów współpracujących na podstawie długoterminowych kontraktów.

 

Samochody wysyłane bezpośrednio do klientów ładowane są zwykle w nocy – załadunki są bowiem planowane zgodnie z oknami czasowymi dostawy do odbiorcy, a wielu odbiorców chciałoby otrzymać produkty w godzinach porannych. Transporty realizowane na potrzeby własne (z magazynu browaru do zewnętrznych centrów dystrybucji) ładowane są zwykle w trakcie pierwszej i drugiej zmiany. Na załadowanie typowego zestawu drogowego magazynierzy potrzebują ok. 20-25 minut.04_03_mj dsc04196

 

Ewolucja AD2012

Tegoroczne wiosna i lato były dla pracowników Kompanii Piwowarskiej jeszcze bardziej pracowite niż zwykle. Tradycyjne spiętrzenie ilości ładunków w sezonie dodatkowo zwiększyły dobre wyniki sprzedażowe. Jednym z problemów, z jakimi borykano się wcześniej, była ograniczona wydajność w zakresie realizacji operacji ładunkowych, a w określonych godzinach przy wjeździe do browaru tworzyły się kolejki oczekujących pojazdów. W związku z tym przeniesiono dyspozytornię transportu ze strefy załadunków na bramę wjazdową, zreorganizowano obieg dokumentacji, przyspieszono identyfikację kierowców i usprawniono ruch pojazdów na terenie zakładu.

 

Zmiany objęły także rozładunki opakowań. Dawniej każdą zdjętą paletę od razu odwożono do miejsca składowania, dziś najpierw rozładowywane jest auto, a dopiero później opakowania odwożone są do strefy składowania. Rozładunek zajmuje obecnie 5-7 minut, podczas gdy jeszcze kilkanaście miesięcy temu było to ok. 20 minut. To sprzyja także bardziej równomiernemu obciążeniu załogi pracą. Celem całej reorganizacji zadań logistycznych jest skrócenie czasu, jaki upływa od momentu, gdy samochód ciężarowy wjedzie na teren zakładu, do momentu, gdy wyjeżdża ponownie w trasę do maksymalnie 60 minut. Parametr ten mierzony jest regularnie i poddawany ocenie. Stanowi podstawowe kryterium ewaluacji efektywności procesu logistycznego na terenie browaru. Zreorganizowano także sam magazyn – najszybciej rotujące asortymenty umieszczono najbliżej bram, co pozwoliło na pokonywanie mniejszej odległości podczas załadunków.

 

04_03_ramka

– Szybko zrzucamy towar, by jak najszybciej uwolnić auto i przygotować je do załadunku. Inaczej zarządzamy także zapasami w magazynie. Ewolucyjne metody dały nam rewolucyjny wynik – mówi Bartosz Bukowiecki, szef logistyki browaru.

 

Przed zmianami kierowca spędzał na terenie zakładu średnio 1,40 h, obecnie jest to przeciętnie 1,14 h (cel to zejście do 60 minut). Co ciekawe, tak wyraźne skrócenie czasu operacji wynika przede wszystkim ze zmian o charakterze organizacyjnym, a nie wdrażania kosztowanych rozwiązań infrastrukturalnych (np. systemów IT). Pomimo wysokiego poziomu rotacji magazyn nie posiada systemu WMS – przeciwko jego wdrożeniu przemawia m.in. mała liczba pozycji magazynowych.

 

Rynek wymusza zmiany

Rynek piwa mocno się zmienia – wymuszając zmiany na producentach i ich pionach logistyki. Dla logistyki oznacza to nowe wyzwania – produkcja realizowana jest w coraz krótszych seriach, rośnie liczba asortymentów, klienci oczekują indywidualnego traktowania. W ostatnich latach przybyło wiele nowych rodzajów opakowań. Inny kształt butelki odróżnia dziś m.in. Lecha czy Tyskie, na sklepowych półkach obok standardowych butelek półlitrowych pojawiły się także butelki 0,66 l. Podobnie jest z puszkami, gdzie obok półlitrowych spotkać dziś można puszki 0,45 l czy 0,568 l. Nowe rozmiary opakowań oznaczają mniejsze lub większe ilości jednostek produktu na palecie, inne wymiary czy zmienioną masę ładunku. To wszystko przekłada się na obsługę logistyczną – zarówno na poziomie magazynu, jak i później w sieci dystrybucji.

 

Autor: Marcin Jurczak, stały współpracownik „Warehouse Monitor"

 

 

Standardy dystrybucyjne Kompanii Piwowarskiej, czyli w jaki sposób zapewnić najwyższą jakość „złotego trunku”?

W transporcie:

· Piwo powinno być przewożone w odpowiedniej temperaturze, mieszczącej się w przedziale 2-16°C, z maksymalną temperaturą nie przekraczającą 25°C i minimalną nie niższą niż 0°C, bez nadmiernych wstrząsów w trakcie transportu w przestrzeni ładunkowej, która jest czysta i sucha. Zapewnia to dostawę piwa najwyższej jakości, bez uszkodzeń opakowania zbiorczego i jednostkowego oraz zanieczyszczeń.

W magazynie:

· Magazyn, w którym piwo jest przechowywane, musi spełniać określone warunki – musi być kryty, suchy, szczelny (bez możliwości dostępu szkodników), dobrze wentylowany, czysty i wolny od obcych zapachów. Piwo powinno być magazynowane w optymalnej temperaturze 2-16°C (z maksymalną temperaturą nie przekraczającą 25°C i minimalną nie niższą niż 0°C). Dlatego nie może być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy dopuścić również do przemarznięcia magazynowanego piwa. Niedopuszczalne jest również wystawianie piwa na działanie światła słonecznego i fluorescencyjnego, dlatego do oświetlenia hali magazynowej zaleca się stosowanie lamp rtęciowych, sodowych i LED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy również inne popularne redakcyjne studia przypadku:

Case study: Sposób na „magazyn" z tramwajami

Case study: Dzień w gigantycznym magazynie-garderobie w Strykowie

Case study: Autobus w magazynie, czyli jak to robią w Solaris Bus&Coach

Case study: Dzień w centrum dystrybucyjnym Grupy Sanofi w Błoniu

Case study: Logistyka magazynowa sieci supermarketów Piotr i Paweł

Case study: Big Mac w magazynie – logistyka McDonald's

Case study: Krok do automatyzacji magazynu wyrobów gotowych OSM Łowicz

Case study: Dzień w centrum dystrybucyjnym Żabka Polska S.A.

Case study: System regałów mobilnych w COM40 w Nowych Skalmierzycach

im_7_4q_2012_okladka_3d_146

 

 

Tekst case study ukazał się pierwotnie w drukowanym i elektronicznym wydaniu magazynu „Warehouse Monitor" – edycja Jesień 2012

 

 

 

 

 

 

Tagi: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

         

COPYRIGHT © Warehouse Monitor 2022

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.