Operator kontraktowy wdraża najwięcej technologii w swej historii

Operator kontraktowy wdraża najwięcej technologii w swej historii

Zastosowanie robotyki i robotów współpracujących wpływa na optymalizację operacji, redukcję kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa w najbardziej pracowitym okresie w roku dla branży logistycznej.

GXO Logistics, operator logistyki kontraktowej zakomunikował jesienią uczestnikom rynku, że wprowadza więcej innowacji i technologii z zakresu robotyki niż w jakimkolwiek innym kwartale w swojej historii, aby wesprzeć rozwój działalności klientów i świąteczny szczyt zamówień. Do końca roku GXO będzie miało około 7,6 tys. rozwiązań technologicznych działających w centrach logistycznych na całym świecie, w tym coboty i roboty, skanery wizyjne, zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV) oraz roboty typu „towar do człowiek”, co oznacza wzrost o ponad 50 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

– GXO wdraża więcej automatyzacji i robotyki niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ wynikające z nich korzyści są przełomowe dla naszych klientów i pracowników – mówi Sandeep Sakharkar, dyrektor ds. technologii w GXO. – Zastosowanie technologii sprawia, że operacje magazynowe są bardziej bezpieczne, efektywne i wydajne, a w czasach wysokiej inflacji również bardziej opłacalne i jednocześnie pozwalają podnosić kwalifikacje pracowników.

Wprowadzanie nowych technologii odgrywa znaczącą rolę w zwiększaniu satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, umożliwiając im rozwój kariery zawodowej, utrzymanie zadowolenia z pracy oraz wpływa na ich chęć pozostania w firmie. Roboty współpracujące („coboty”), roboty typu „towar do człowieka” oraz skanery ubieralne zmniejszają także fizyczne obciążenie pracą, skracając czas szkolenia w wybranych przypadkach nawet o 80 procent.

GXO wykorzystuje również technologie, które pomagają klientom osiągać cele środowiskowe poprzez stosowanie zarówno maszyn zmniejszających ilość odpadów dzięki dopasowaniu wielkości opakowań kartonowych, jak i zaawansowanego oprogramowania do optymalizacji zapasów.

– Wraz z pogłębiającym się brakiem pracowników oraz dynamicznym rozwojem automatyzacji pod względem jej możliwości i opłacalności, będziemy obserwować przyspieszony rozwój „robokonomii”, czyli ekonomii opartej na zastosowaniu robotów – komentuje Sandeep Sakharkar. – Niezależnie od branży coraz większa liczba naszych klientów współpracuje z nami w celu zastosowania nowych technologii. Umożliwiają one większą precyzję w zarządzaniu zapasami oraz poprawiają szybkość i dokładność realizacji zamówień, dając szansę na osiągnięcie znacznych oszczędności i przewagi konkurencyjnej dzięki wsparciu GXO.

Warto zaznaczyć, że aż 30 procent przychodów GXO pochodzi z obsługi magazynów zautomatyzowanych, podczas gdy średnia dla branży – według oceny samego operatora – wynosi 5 procent.

Tekst:Redakcja

Zdjęcie: GXO