Jak oszczędzić czas i pieniądze na rynku przemysłowych rozwiązań AGV?  

Jak oszczędzić czas i pieniądze na rynku przemysłowych rozwiązań AGV?  

Rynek bezzałogowych zautomatyzowanych systemów transportowych (AGV) w ostatnim czasie mocno się poszerzył. Dlatego specjalistyczne oprogramowanie wspierające laserową lokalizację – BOSCH REXROTH Locator – jest interesujące zarówno w kontekście automatyzacji standardowych wózków widłowych, jak i dla producentów specjalnych rozwiązań do zastosowań przemysłowych.

Warto na starcie docenić wysoką przydatność tego rozwiązania. „Lokalizator” umożliwia nowym producentom pojazdów AGV ułatwione wejście na rynek. Producent może skoncentrować się bowiem na swoich podstawowych kompetencjach w zakresie budowy pojazdów i/lub automatyzacji standardowych wózków przemysłowych.
Korzyści wynikające chociażby z oszczędności czasu i kosztów powstają również przy uruchamianiu poszczególnych pojazdów w siedzibie klienta. Dlatego, iż lokalizacja oparta na środowisku nie wymaga żadnych prac konfiguracyjnych i pomiarowych. Generowana jest mapa obszaru zastosowania rozwiązań i tym samym odpowiednie punkty mogą zostać zlokalizowane.

Wysoka innowacyjność…

Wraz z produktem – Locator – Bosch Rexroth wprowadza rozwiązanie, które wykonuje funkcję oprogramowania opartą na lokalizacji w oparciu o laserowy pomiar odległości. Oprogramowanie zostało zaprojektowane do współpracy z różnymi laserowymi czujnikami pomiaru odległości.

W ocenie ekspertów z IFOY Innovation Check (wybitni naukowcy z czołowych europejskich instytutów technicznych) – powyższa implementacja, oparta na środowisku lokalizacji, nie jest zasadniczo bardzo mocno innowacyjna. Jednakże, co warte jest podkreślenia, systemy dostępne na rynku nadal wymagają znacznych prac adaptacyjnych i kalibracyjnych oraz specjalistycznej wiedzy. Natomiast Bosch Rexroth przewidział te prace inżynierskie dla wielu zastosowań i czynników środowiskowych, zintegrował funkcje adaptacyjne z oprogramowaniem. Innowacja polega zatem na dostosowaniu i zaprojektowaniu produktu, który jest specjalnie dopasowany do aktualnych wymagań rynku. I to jest naprawdę spora przewaga.

… i funkcjonalność

Rozwiązanie jest oferowane zarówno jako oprogramowanie do implementacji na już istniejącym komputerze urządzenia, jak i na osobnym komputerze ze zdefiniowanymi interfejsami dla czujników do pomiaru odległości lasera i danych wyjściowych lokalizacji. Pod względem technologicznym rozwiązanie jest zbieżne zarówno z rozwiązaniami dostępnymi bezpłatnie, jak i komercyjnie.

Pełna integracja wszystkich zasad działania i funkcji w jednym systemie odciąża specjalistę od automatyzacji od prac związanych z tworzeniem i aktualizowaniem map. Może skoncentrować się na zautomatyzowaniu poszczególnych urządzeń.

Autor: Redakcja

Zdjęcia: IFOY