SICK, PACS (system klasyfikacji palet)

SICK, PACS (system klasyfikacji palet)

Niewłaściwe palety depozytowe, które przy odbiorze towaru są błędnie traktowane jako „prawdziwe” palety depozytowe i akceptowane bez reklamacji, potrafią słono kosztować firmy. Aplikacja PACS firmy SICK ma temu położyć kres, umożliwiając automatyczne składanie różnych typów palet.

PACS – akronim ten oznacza „Pallet Classification System”, czyli system rozpoznawania, który za pomocą obrazów identyfikuje konkretny rodzaj palety. Potrzebne są do tego cztery zdjęcia wsporników palety, a piąte zdjęcie jest zrobione z góry i pokazuje, co znajduje się na palecie. Całość jest zwykle zintegrowana ze stacjonarnym systemem przenośników w obszarze przyjmowania towarów. W przypadku konfiguracji testowej w Dortmundzie procent ten był uproszczony do celów demonstracyjnych i „pracownik” nadal musiał ręcznie podawać przychodzącą paletę tak, aby kamera mogła ją zobaczyć.

Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie firmom z branży przemysłu i handlu pełnej przejrzystości w odbiorze towaru, a co za tym idzie – w przepływie towarów. Dlaczego? Ponieważ niewłaściwe palety kosztują firmy dużo pieniędzy.

Do tej pory pracownicy musieli „na piechotę”, zazwyczaj pod presją czasu, określać, czy dana paleta jest „dobra”, czy „zła”. Dodatkowy obowiązek, który jest podatny na błędy i wymaga dużych nakładów czasu i uwagi.

Dzięki głębokiemu uczeniu systemu identyfikacji palet PACS klienci mają możliwość zautomatyzowania tego procesu w oparciu o modułowy system – osprzętu i oprogramowania. Aspekt finansowy jest bezpośrednią korzyścią z zastosowania tego systemu klasyfikacji. Ale jest też efekt pośredni, a właściwie kilka, które sprawiają, że to rozwiązanie może być bardzo interesujące. Uszkodzone palety obecne w systemie logistycznym częściej niż przeciętnie prowadzą do uszkodzeń i kosztownych przestojów systemu przenośników. Kolejnym, jeszcze cenniejszym aspektem jest większa przejrzystość procesów poprzez połączenie konkretnego towaru z konkretnym nośnikiem ładunku. I wreszcie, do obsługi systemu PACS nie jest potrzebny żaden wyspecjalizowany personel.

Jak zatem działa PACS? System składa się z jednej kamery lub większej liczby kamer, za pomocą których wykonywane są zdjęcia układu bariery świetlnej potrzebnej do uruchomienia działania oraz kontrolera do przetwarzania zarejestrowanych danych. Nawet bez posiadania dogłębnej wiedzy na temat programowania lub uczenia maszynowego narzędzia programowe AICK Appspace i dStudio umożliwiają rejestrację obrazu, szkolenie i klasyfikację. Opcjonalnie można zintegrować jeszcze więcej czujników SICK, które mogą przejąć dodatkowe zadania. Nie jest wymagana żadna wiedza programistyczna, ponieważ system uczy się na bieżąco – na konkretnych przykładach. W ten sposób firma była w stanie znacząco uprościć identyfikację palet u swoich klientów.

Ponieważ SICK wykorzystuje do swojego rozwiązania wyszkolone sieci neuronowe, poszczególne typy palet mogą być rozpoznawane z bardzo dużą skutecznością – nawet jeśli ich stan jakościowy jest zróżnicowany. Proces szkolenia uwzględnia te odchylenia, uczy się ich i w ten sposób zwiększa się poziom rzetelności oceny. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji system PACS można zintegrować również tam, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Ponieważ firma SICK wykorzystuje w swoim rozwiązaniu standardową technologię czujników, system jest bardzo ekonomiczny w utrzymaniu i serwisowaniu.

Przy ponad 500 milionach „europalet” w obiegu, nie wspominając o innych rodzajach palet, potencjalne oszczędności dzięki PACS sięgają naprawdę wysokich kwot. Zakres zastosowania tego bardzo niezawodnego systemu klasyfikacji palet obejmuje szerokie spektrum branży: handel detaliczny, e-Commerce, spedycję, motoryzację, budowę maszyn i wiele innych gałęzi przemysłu.

Autor: Redakcja

Zdjęcia: IFOY